Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus.
( MAK 2014 – 2020 meede 4.1 ) 2017. a viies voor.

Laheotsa OÜ on soetanud Eesti maaelu arengukava toetusmeetme 4.1 toel (viiendas voorus) porgandihoidla jahutamise seadmed.

Investeeringu eesmärgiks on parendada ja muuta keskkonnasõbralikumaks köögivilja hoiustamistingimused.

 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

 

(MAK 2014 – 2020 meede 4.1) 2015 esimene voor

 

 

 

Laheotsa OÜ on soetanud Eesti maaelu arengukava toetusmeetme 4.1 toel väetisehaagise Perrein Jumbo 4000, traktori Valtra S374, ümarovaalsete köögiviljade sorteerimisliini, ventilatsiooniseadmed ning teostanud Sigala rekonstrueerimine sibulahoidlaks põhiprojekti koostamise ja sigala rekonstrueerimise sibulahoidlaks.

 

 

 

Investeeringu eesmärgiks on suurendada köögiviljade ladustamise mahtu rekonstrueerides uue laohoone koos ventilatsiooni seadmetega. Uue sorteeri ostuga soovime saavutada efektiivsema ning odavama toorme sorteerimise. Kuna külvipinnad on suurenenud, siis saab uue traktori ja väetisehaagisega tagada kiirema ja parema töökorralduse kasvatusel.